Finansiering

Finansiering af dit cykelkøb!

Cykel Gruppen kan i samarbejde med SPARXPRES tilbyde en enkel og attraktiv finansiering af dit cykelkøb.

Du kan enten vælge at ansøge om et VIP lån, med mulighed for en lav månedlig betaling, eller et rentefrit lån over 1 år.
 
 
 
Så nemt får du et lån:
 
Udfyld ansøgningsformularen og tryk ”send ansøgning”. 
 
1. SPARXPRES behandler din ansøgning og returnerer svaret på din ansøgning enten pr. post eller e-mail. 
2. Gældsbrevet sendes til dig, dette underskrives og returneres til SPARXPRES.
3. Når SPARXPRES har modtaget det underskrevne gældsbrev, afregnes lånebeløbet direkte til Cykelgruppen.
4. Så er du klar til at handle.


 
 
VIP Lån:
Omkostninger, gebyrer, renter m.v. pr. 1. februar 2017
 • Rente pr. md. er 0,82% svarende til en årlig variabel debitorrente på 10,30%
 • Oprettelsesgebyret er 5% af samlet kreditbeløb, min. 400 kr. max 1.500 kr.
 • Månedsgebyr 15 kr.
 • Tilbagebetaling sker via BS. Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsende indbetalingskort opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.
 • Gebyr for aftaleændring 100 kr.
 • Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
 • Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr
 • Bevilling af lån kræver positiv kreditvurdering


1 Års Rentefri:
Omkostninger, gebyrer, renter m.v. pr. 1. februar 2017
 • Rente pr. md. er 0,00% svarende til en årlig fast debitorrente på 0,00%
 • Oprettelsesgebyret er 5% af samlet kreditbeløb, min. 600 kr.
 • Månedsgebyr 25 kr.
 • Tilbagebetaling sker via BS. Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsende indbetalingskort opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.
 • Gebyr for aftaleændring 100 kr.
 • Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
  Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr
 • Bevilling af lån kræver positiv kreditvurdering
 
Indfries gældsbrevet ikke senest på forfaldsdagen, er banken berettiget til at opkræve morarente, herunder ved øvrig misligholdelse af kreditaftalen.
Morarenten beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten beregnes med den angivne sats fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Debitor får
oplysning om ændring af morarenten på SPARXPRES’ hjemmeside - www.sparxpres.dk. Morarenten er variabel og udgør for tiden 0,42% pr. md.
svarende til en årlig variabel debitorrente på 5,16%, der skal tillægges den til enhver tid gældende faste debitorrente der pt. udgør 0,00% p.a. 
Morarenten ændres på samme måde som ændring af debetrenten. Ved forsinket betaling kan der påløbe rykkergebyrer. Rykkergebyrer
og andre misligholdelsesomkostninger fremgår af SPARXPRES’ Prisinformation på www.sparxpres.dk. Ved overdragelse af debitors gæld til
inkasso vil der påløbe omkostninger til advokat, domstole m.v. Manglende betaling vil kunne medføre, at det er vanskeligt at opnå kredit.
 
Diverse øvrige oplysninger
Tilsynsmyndighed
SPARXPRES er en del af Spar Nord og under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, telefon 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.
Fortrydelsesret
Iht. Forbrugeraftaleloven § 18 og kreditaftaleloven § 19 har du ret til at fortryde kreditaftalen inden for 14 kalenderdage fra den dag kreditaftalen stilles til disposition.
Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået kreditaftalen med SPARXPRES, f.eks. underskrevet en kreditaftale. Det gælder dog kun, hvis du samtidigt på skrift har modtaget oplysninger om aftalevilkår, fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler.
Hvis ikke du har modtaget disse oplysninger, så løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du modtager disse oplysninger. Hvis du har indgået aftalen den 1. og har modtaget oplysningerne på skrift samme dag – så kan du fortryde til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag eller Nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Ønsker du at benytte din ret til at fortryde, skal du ringe eller skrive til SPARXPRES inden fristen udløber.
Du skal endvidere tilbagebetale lånebeløbet sammen med eventuelle omkostninger, som SPARXPRES måtte have betalt til offentlige myndigheder og som ikke kan refunderes, uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at du har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og kun i dette særlige tilfælde, skal du dog ikke tilbagebetale rente.
Når fortrydelsesfristen er udløbet, bortfalder fortrydelsesretten automatisk, og du kan opsige kreditaftalen med SPARXPRES i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende kreditaftale. Du finder forretningsbetingelserne på her.
Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over SPARXPRES, skal du indledningsvis kontakte SPARXPRES.
Hvis du fortsat er uenig i SPARXPRES’ behandling af henvendelsen eller resultatet heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlige, da SPARXPRES er en del af Spar Nord. Du kan bede SPARXPRES om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte. Oplysninger om Spar Nord Banks klageansvarlige finder du på www.sparnord.dk.
Du kan skrive en mail til den klageansvarlige på klageansvarlig@sparnord.dk eller sende klagen til: Spar Nord, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.
Såfremt henvendelsen ikke fører til et resultat, der er tilfredsstillende kan debitor indbringe klagen for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, 1022 København K, telefon 35 43 63 33, eller via www.pengeinstitutankenaevnet.dk og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 41 71 50 00, eller via www.forbrug.dk.
SPARXPRES er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, telefon 3355 8282. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal bankens e-mailadresse klageansvarlig@sparnord.dk angives.
Hvis den finansierede vare ikke leveres eller kun leveres delvist eller ikke er i overensstemmelse med aftalen om levering deraf, har debitor ret til at tage retsmidler i anvendelse mod SPARXPRES, såfremt debitor ikke fra leverandøren har opnået den fyldestgørelse, som debitor har krav på i henhold til lovgivningen eller aftalen om levering af varer eller tjenesteydelser. Debitors mulighed for fyldestgørelse hos SPARXPRES er begrænset til størrelsen af kreditten på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes.
Lovvalg
I tilfælde af retssager mellem SPARXPRES og kunden skal dansk ret anvendes.
Yderligere information
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på mail info@sparxpres.dk eller på tlf. 9616 1300.
Forretningsbetingelser
Se almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - klik her.